Flygfoto över Borås 2017-08-23 /Borås torg från ovan i 360 grader

created by textdata ab
Fotograf Christian Badenfelt - www.textdata.se